20
Th2

Cấp ‘sổ đỏ’ cho condotel có cứu được thị trường đang thoái trào?

“Đứa con lai vô thừa nhận” là từ mà nhiều người từng dùng để nói về condotel. Trong đó, “đứa con lai” ám chỉ việc kết hợp giữa 2...

Read More