19
Th10

Du lịch Bình Thuận – sức bật của ngành công nghiệp không khói

Đã hai chục năm qua, hình ảnh Bình Thuận trong mắt khách du lịch thay đổi đến bất ngờ với những ai có dịp trở lại. Sự phát triển...