13
Th6

Sự kiện tổng kết hoạt động kinh doanh tháng 4 và 5, định hướng chiến lược kinh doanh tháng 6

Vào ngày 12/6 vừa qua, Công ty cổ phần Green Real tổ chức thành công sự kiện tổng kết hoạt động kinh doanh tháng 4 và 5, cũng như định hướng chiến lược kinh doanh tháng 6.

Sự kiện diễn ra thành công trong không khí đông vui, sôi nỗi và đầy hào hứng với sự tham gia của toàn thể các nhân viên và ban lãnh đạo Green Real.

Ngoài ra, sự kiện còn có những hoạt động khen thưởng dành cho những nhân viên, tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua, cũng như kích lệ tinh thần đoàn kết, gắn bó của tập thể CBNV công ty bằng những trò chơi vận động, giao lưu tập thể và tổ chức sinh nhật thường niên cho những CBNV có ngày sinh trong tháng.