08
Th4

Green Real Team Building 2017 – Hành trình vượt vũ môn

8/4/2017 – Suối Mơ – Lễ tổng kết quí I năm 2017 – We win together!

Chương trình team building là một nét văn hóa tuyệt đẹp và là một niềm tin yêu mà Ban lãnh đạo dành trọn cho toàn thể CBCNV Green Real với tiêu chí “Kết nối tâm thức – Sẻ chia giá trị”. Phong trào vui chơi này sẽ được gìn giữ, phát huy và diễn ra thường niên để toàn thể CBCNV Green Real có một sân chơi “Hữu ích – Giao lưu – Gắn kết – Thành công”.