28
Th6

Giải tennis nhà báo và doanh nhân Green Real Cup

Giải tennis nhà báo và doanh nhân Green Real Cup sẽ diễn ra vào ngày 29/7/2017 tại Ocean Vista – Phan Thiết với sự tài trợ chính của công ty Cổ phần Green Real và Tập đoàn Rạng Đông cũng như các đơn vị kinh doanh bất động sản liên kết.